Barnets mælketænder og de nye tænders frembrud

Tandfrembrud:
Det lille barns tænder anlægges allerede i 7. fosteruge, men bryder først frem omkring 6-måneders alderen. Som regel er det fortænderne i underkæben, der kommer først. I 3-års alderen har barnet fået alle sine tænder. Rækkefølgen og tidspunktet for, hvornår tænderne bryder frem, kan variere en del uden at det betyder noget, men en rettesnor findes på billederne herunder

Problemer ved frembrud:
Når der er en tand på vej, vil barnet have meget glæde af en bide-ring. Hvis der optræder ømhed i forbindelse med tandfrembrud, må man trøste og pusle lidt mere med barnet. Er dette ikke nok, bør man henvende sig til tandlægen eller sin læge. Slå ikke tegn på sygdom hen som "ondt for tænder". Feber over 38 grader i mere end et døgn skyldes aldrig tandfrembrud. Rådfør dig derfor med din læge, hvis barnet får høj feber.

Tandbørstning:
Tandbørstning begynder samtidig med, at den første tand bryder frem. Det er vigtigt at grundlægge gode tandbørstevaner så tidligt som muligt. Mælketænderne skal være sunde, så barnet kan tygge sin mad ordentligt, og dermed vokse op på en varieret kost. Desuden holder mælketænderne pladsen for de blivende tænder. De sidste mælketænder tabes først i 11-års alderen.

Det søde:
Undgå at give dit barn smag for det søde. det vil gavne barnet resten af livet. Det er unødvendigt at drysse sukker på barnets mad. Sukker er årsag til huller i tænderne, og det ødelægger barnets appetit. Dyp aldrig sutten i sukker. Giv aldrig juice, søde safter, drikkeyogurt eller mælk i en sutteflaske, når barnet ligger og hygger sig med den. Det eneste, der må være i flasken, er vand. Sukkersut og hyggeflaske med andet end vand kan i løbet af kort tid ødelægge alle mælketænderne.


Billedet viser et barn med frembrudte mælketænder. Under mælketænderne ligger de nye blivende tænder

Primary:
Mælketand

Permanent:
Blivende tand

Frembrudstider:
Se billedet nedenfor

Billedet viser i grov skematisk form de aktuelle frembrudstider for de enkelte tænder.

Primary erupt:
Mælketands-frembrud

Permanent erupt:
Frembrud af blivende tand